Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2022 mới nhất bạn cần biết.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản 2022 là gì? Điều kiện để người lao động được hưởng chế độ thai sản khi tham gia BHXH. Các khoản phụ cấp và thời gian nghỉ phép cho người lao động được thay đổi như thế nào? Các trường hợp nào không được hưởng chế độ thai sản? Hãy cùng PowPACPlus tìm hiểu thêm về chế độ thai sản bạn qua bài viết sau nhé!

Nghỉ thai sản là gì?

Chế độ thai sản là một trong những chế độ mà người lao động được hưởng theo quy định của Luật BHXH hiện hành, theo đó, không chỉ áp dụng đối với lao động nữ mà cả lao động nam có đủ điều kiện theo quy định.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2022

dieu-kien-huong-che-do-thai-san
Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Theo quy định của nước ta tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014,người lao động khi tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu bạn thuộc 1 trong trong các trường hợp sau: Là lao động nữ mang thai; Là lao động nữ sinh con; Là lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Là người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi; Là lao động nữ đặt vòng tránh thai, triệt sản; Là lao động nam có vợ sinh con và đang đóng BHXH.

 • Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh.
 • Lao động nữ sinh con đủ 12 tháng mà nghỉ dưỡng thai theo quy định của bác sĩ thì phải đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội. 03 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi giao hàng.

Ngoài ra, người lao động đáp ứng đủ các điều kiện trên nhưng chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ việc trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định.

Đối với lao động nữ thời gian nghỉ thai sản là bao lâu?

Doi-voi-lao-dong-nu-thoi-gian-nghi-thai-san-là-bao-lau
Đối với lao động nữ thời gian nghỉ thai sản là bao lâu?

Thời gian nghỉ để đi khám thai

Lao động nữ có quyền xin nghỉ việc khi mang thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; nếu người bệnh ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc có tình trạng sức khỏe, thai nghén không bình thường thì mỗi lần trước khi sinh. khám bệnh được nghỉ 2 ngày.

Thời gian nghỉ thai sản quy định tại Điều này được tính bằng ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối năm, tết ​​dương lịch và ngày nghỉ hàng tuần.

Thời gian hưởng khi sẩy thai, nạo, hút, thai chết lưu hoặc sẩy thai bệnh lý

 • Lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do cơ sở y tế có thẩm quyền chỉ định trong trường hợp sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc sẩy thai bệnh lý. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản tối đa như sau:
 • Được nghỉ 10 ngày nếu như thai dưới 5 tuần tuổi;
 • Được nghỉ 20 ngày nếu như thai từ 05 tuần đến dưới 13 tuần tuổi;
 • Được nghỉ 40 ngày nếu như thai từ 13 tuần đến dưới 25 tuần tuổi;
 • Được nghỉ 50 ngày nếu như bạn mang thai được 25 tuần hoặc lâu hơn.
 • Thời gian hưởng chế độ thai sản và nghỉ việc được quy định tại khoản 1 Điều này được tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần

Thời gian được nghỉ chế độ thai sản khi sinh con như sau:

 • Đối với lao động nữ thì được nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh sáu 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì người mẹ sẽ được nghỉ thêm 01 tháng tương đương với mỗi con, kể từ khi sinh con thứ hai.

Đối với lao động nữ thì thời gian nghỉ thai sản trước khi sinh con tối đa không vượt quá 2 tháng.

 Tại điều này thời gian nghỉ thai sản được tính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con.

 • Sau khi sinh con nếu con dưới 2 tháng chết thì mẹ được nghỉ 4 tháng, kể từ ngày sinh con, con từ 2 tháng trở lên được nghỉ 2 tháng kể từ ngày chết. Số tháng nghỉ phép nhưng thời gian nghỉ thai sản không quá 6 tháng, theo quy định của pháp luật lao động thì thời gian này không được tính riêng là thời gian nghỉ hè.
 • Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi con có quyền nghỉ việc để hưởng thời gian còn lại của con. và người mẹ. Trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà không đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi trẻ đủ 6 tháng tuổi.
 • Thời gian nghỉ thai sản quy định tại các Điều 1, 3, 4, 5 và 6 bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết Nguyên đán và ngày nghỉ hàng tuần.
 • Trường hợp người cha hoặc người phụ thuộc trực tiếp tham gia BHXH mà không thôi việc theo quy định tại Điều 4 thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thời gian sinh con còn lại do người mẹ quy định. trong đoạn 4 của bài viết này. Điều 1.
 • Trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội, người mẹ chết, rủi ro sau khi sinh con được cơ sở y tế đủ điều kiện xác nhận không còn khả năng chăm sóc con thì người cha có quyền hưởng chế độ thai sản. để đến khi trẻ đủ 6 tháng.

Thời gian nghỉ thai sản dành cho lao động nam

Thời gian hưởng thai sản khi thực hiện biện pháp triệt sản

Lao động nam thực hiện đình sản được nghỉ việc không quá 15 ngày theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Khoảng thời gian này bao gồm các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết Dương lịch và các ngày nghỉ cuối tuần.

Thời gian hưởng thai sản khi vợ sinh

Nếu như lao động nam đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc thì sẽ được hưởng chế độ thai sản như sau:

 • 5 ngày làm việc nếu sinh con trong điều kiện bình thường.
 • 7 ngày làm khi vợ sinh con cần phẫu thuật, sinh con non dưới 32 tuần tuổi.
 • 10 ngày làm việc khi vợ sinh con đôi, từ sinh 3 trở  lên thì căn cứ nếu thêm 1 con thì được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.
 • 14 ngày làm việc khi vợ sinh thai đôi trở lên mà cần phải phẫu thuật.

Mức hưởng chế độ trợ cấp thai sản dành cho người lao động

muc-huong-che-do-tro-cap-thai-san-danh-cho-nguoi-lao -dong
Mức hưởng chế độ trợ cấp thai sản dành cho người lao động

Tiền trợ cấp khi hưởng thai sản đối với 1 lần sinh con

Theo điều 38 luật bảo hiểm xã hội 2014, đối với lao động nữ khi sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì sẽ được hưởng tiền trợ cấp như sau:

Trợ cấp đối với 1 lần / con =2 x mức lương cơ sở

Lưu ý: Đối với lao động nam khi hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con khi được nằm trong các trường hợp sau:

 • Chỉ khi lao động nam tham gia BHXH và đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.
 • Người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ cần phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận nuôi con.
 • Trường hợp người mẹ có tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện để hưởng chế độ khi sinh con,còn đối với người cha thì đã đóng đầy đủ BHXH từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi vợ sinh con.

Số tiền được hưởng

 • Số tiền được cấp cho lao động nữ sinh con trong điều 39 của luật BHXH năm 2014
Trợ cấp = 100% x mức tiền lương bình quân đóng BHXH trước khi nghỉ sinhx 6 tháng

Đối với những trường hợp đóng chưa đủ 6 tháng thì mức bảo hiểm thì sẽ được tính theo bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng.

 • Số tiền trợ cấp trong những trường hợp khác

Trợ cấp = 
mức tiền lương bình quân đóng BHXH 06 tháng trước khi người lao động nghỉ sinh
:  24

x số ngày nghỉ

Những việc cần làm để hưởng chế độ thai sản

nhung-viec-can-lam-de-huong-che-do-tha-san
Những việc cần làm để hưởng chế độ thai sản

Để người lao động có thể hưởng chế độ thai sản thì các cá nhân, tổ chức có liên quan cần thực hiện đầy đủ các quy trình sau đây:

B1: Người lao động cần nộp đầy đủ các hồ sơ

 • Trong thời gian 45 ngày kể từ ngày làm việc trở lại, người hưởng trợ cấp cần phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động.
 • Trong trường hợp đã thôi việc trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi thì cần nộp hồ sơ và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH

B2: Người sử dụng lao động cần lập hồ sơ

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người lao động nộp hồ sơ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp cho cơ quan BHXH.

B3: Cơ quan BHXH cần phải giải quyết hồ sơ cho người lao động

Cơ quan BHXH cần phải trả tiền trợ cấp cho người lao động trong vòng:

 • 6 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nộp đầy đủ hồ sơ.
 • 3 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đã thôi việc trước khi sinh, nhận con nuôi nộp đầy đủ hồ sơ.

Để có thể hưởng chế độ thai sản cần có những hồ sơ gì

 • Bản sao giấy khai sinh, bản sao giấy chứng sinh hay bản sao giấy trích lục của con.
 • Trong trường hợp sau khi sinh sức khỏe của người mẹ không còn đủ khả năng để chăm sóc con thì có thể thêm biên bản GĐYK của người mẹ hay người mẹ nhờ mang thai hộ.
 • Đối với trường hợp người mẹ sau khi mang thai cần phải nghỉ việc để dưỡng thai thì cần có thêm các giấy tờ sau:
 • Trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện thì cần có bản sao giấy ra viện hoặc hồ sơ tóm tắt bệnh án nghỉ dưỡng thai.
 • Trường hợp điều trị bệnh ngoại trú thì cần có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

Trên đây là những thông tin về điều kiện hưởng chế độ thai sản, mong rằng những thông tin này có thể giúp ích cho bạn. Nếu như bạn có những thắc mắc gì có thể đặt câu hỏi cho PowPACPPlus chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp ngay.

Viết một bình luận