Quản trị doanh nghiệp là gì? Mục tiêu, nguyên tắc và chức năng.

Quản trị doanh nghiệp (Corporate Management) là gì? Mục tiêu chính của quản trị doanh nghiệp bao gồm những gì? Quản trị tài chính như thế nào để duy trì và phát triển hoạt động của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn mời các bạn hãy cùng PowPACPlus tìm hiểu qua bài viết dưới đây để hiểu rõ về khái niệm, cách tối ưu tài chính cho doanh nghiệp của mình.

Khái niệm quản trị doanh nghiệp là gì?

Khái niệm quản trị doanh nghiệp là gì
Khái niệm về quản trị doanh nghiệp là gì

Quản trị doanh nghiệp (QTDN) tiếng Anh được viết là Corporate Management. Đây là những quy ước, quy định, mục tiêu được đặt ra nhằm hướng đến điều hành và kiểm soát doanh nghiệp có hiệu quả.

Những quy định được đặt ra nhằm hướng tới đảm bảo cân đối quyền lợi giữa các bên có liên quan như: cổ đông, khách hàng, người quản lý,… 

Quản trị doanh nghiệp là một quá trình tác động liên tục, có trình tự, tổ chức, có chủ đích của chủ doanh nghiệp tới tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, sử dụng một cách tối ưu nhất những tiềm năng và cơ hội để tiến hành hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Chức năng và mục tiêu chính của quản trị doanh nghiệp:

Trong quản trị doanh nghiệp có 4 chức năng chính bạn cần biết khi điều hành công ty:

  • Chức năng tổ chức.
  • Chức năng hoạch định.
  • Chức năng điều khiển.
  • Chức năng kiểm soát.

Vì vậy, để hiểu chi tiết hơn về 4 vị trí chính trong quản trị doanh nghiệp, hãy đọc tiếp bài viết.

Chức năng hoạt định

Chức năng hoạt định là một loại chức năng cơ bản nhưng nó lại cần thiết cho một hoạt động quản trị doanh nghiệp. Hoạch định, chính là đưa ra mục tiêu định hướng,  xác định hướng đi cụ thể cho doanh nghiệp trong tương lai. Đồng thời, hoạch định còn đưa ra dự báo các trường hợp có thể xảy ra trong tương lai và phương hướng giải quyết.

Doanh nghiệp đề ra định hướng, nguồn nhân lực cần có, các công việc chi tiết để thực hiện trong phạm vi nguồn lực sẵn có hoàn thành trong khoản thời gian đặt ra. Từ dự báo đã khảo sát, doanh nghiệp sẽ lên các phương án kế hoạch cụ thể cho từng trường hợp xảy ra để làm sao có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Chức năng tổ chức 

Doanh nghiệp chỉ hoạt động tốt khi có đủ nguồn lực về: vốn, nhân sự, nguyên vật liệu sản xuất,… Ngoài ra, doanh nghiệp còn cần có cơ cấu tổ chức chặt chẽ để hoạt động một cách ổn định và liên tục. Tổ chức thực hiện gồm: tổ chức bộ máy, sắp xếp công việc từ việc phân công công việc cho người lao động và các  công việc được giao cần hoàn thiện đúng hạn. Chức năng tổ chức trở nên quan trọng hơn khi doanh nghiệp mở rộng quy mô về các phòng ban, nguồn nhân lực,…

Chức năng tổ chức còn bao gồm việc để ra và ban hành các chính sách hoạt động trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo hiệu suất công việc đạt chất lượng tốt nhất.

Chức năng lãnh đạo, chỉ đạo

Chức năng lãnh đạo, chỉ đạo là chức năng của người quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp. Họ đóng vai trò là người chủ chốt của một doanh nghiệp. Nhân viên khi nhận được các chỉ thị, định hướng của quản lý, lãnh đạo đưa xuống rõ ràng, cụ thể thì sẽ biết bản thân cần làm gì từ đó hiệu quả công việc tăng lên.

Khi người lãnh đạo có định hướng, chỉ đạo một cách cụ thể, rõ ràng, hợp lý thì kết quả công việc đạt được sẽ trở nên tốt hơn. Chức năng là việc mà các nhà lãnh đạo thực hiện những hoạt động liên quan đến cơ chế, chính sách, vận hành các hoạt động có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không, tạo động lực cho nhân viên tích cực làm việc và sáng tạo,…

Chức năng điều phối

Chức năng điều phối là chức năng nhằm hướng đến mục đích khuyến khích, tạo động lực, duy trì kỷ luật công ty, tạo bầu không khí thỏa mái khi làm việc. Khi đó, hoạt động doanh nghiệp sẽ được phối hợp một cách nhịp nhàng, ăn khớp với nhau và hiệu quả cao hơn.

Kiểm tra, kiểm soát, ra quyết định trong hoạt động kinh doanh 

Kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh là việc rất quan trọng. Trong quá trình hoạt động kinh doanh thì những vấn đề rủi ro xảy ra là điều tất nhiên không thể tránh. Vì vậy, doanh nghiệp cần có phương pháp theo dõi để đảm bảo tiến độ làm việc cũng như vận hành hoạt động doanh nghiệp. 

Hoạt động kiểm soát gồm các quy trình như sau: 

– Thiết lập các tiêu chuẩn hoạt động, KPI của công ty; 

– Đo lường, lập báo cáo về hoạt động thực tế; 

– So sánh, đối chiếu kết quả báo cáo thực tế với chỉ tiêu kế hoạch của doanh nghiệp; 

– Thực hiện, thay đổi các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp.

nguyen tac trong quan tri doanh nghiep

Để quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả, nhà quản trị cần có những nguyên tắc giúp quản lý công ty hiệu quả hơn. Cùng tìm hiểu 13 nguyên tắc quản trị công ty hiệu quả sau đây:

Nguyên tắc hoạch định chiến lược rõ ràng, cụ thể

Hoạch định chiến lược là quá trình lãnh đạo xác định rõ ràng, cụ thể mục tiêu kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn doanh nghiệp. Toàn bộ nhân viên, các cấp quản lý trong doanh nghiệp sẽ cùng nhau theo dõi và bám sát chiến lược đã được đề ra để thực hiện công việc của mình một cách kỷ luật, chặt chẽ và đảm bảo đạt được mục đích và sứ mệnh chung chung.

Nguyên tắc chuyên môn hóa, phân công lao động

Nguyên tắc chuyên môn hóa, phân công lao động là công việc trong doanh nghiệp được phân chia thành từng nhóm nhỏ có công việc, nhiệm vụ khác nhau và chung đặc điểm về mức độ chuyên sâu, hiểu rõ vấn đề công việc mà từng nhóm nhỏ đảm nhiệm. Nguyên tắc này nhằm thúc đẩy sự tập trung và hiệu quả trong công việc của người lao động trong doanh nghiệp và đảm bảo công việc được hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu suất tốt nhất.

Nguyên tắc thẩm quyền phải đi kèm với trách nhiệm tương ứng

Thẩm quyền là quyền được yêu cầu xem xét và quyết định một vấn đề nào đó. Cũng có nghĩa là một người có quyền ra quyết định cho một công việc như: công việc được giao cho ai, thời gian hoàn thành,… Để người nắm thẩm quyền làm tròn trách nhiệm khi đưa ra quyết định thì người đó phải chịu trách nhiệm với các quyết định của chính mình đưa ra để tránh dẫn tới việc vô trách nhiệm và gây ra hậu quả xấu.

Nguyên tắc kỷ luật

Kỷ luật là việc tất cả mọi người trong doanh nghiệp đều thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn về hành vi mà doanh nghiệp quy định và đảm bảo bình đẳng quyền lợi của từng cá nhân. Kỷ luật của một doanh nghiệp là điều cần thiết để nhân viên tuân thủ nề nếp, vào khuôn phép từ đó doanh nghiệp sẽ dễ dàng vận hành một cách trơn tru hơn. Khi vi phạm kỷ luật cần bị xử phạt để đảm bảo sự công bằng với các nhân viên tuân thủ nghiêm túc và không tạo sự đố kỵ trong doanh nghiệp.

Nguyên tắc thống nhất về mệnh lệnh, đường lối

Doanh nghiệp vận hành các hoạt động phải dựa trên một hệ thống thống nhất, mục tiêu cụ thể cố định. Tất cả nhân viên trong doanh nghiệp sẽ nhận mệnh lệnh từ một người lãnh đạo duy nhất để tất cả các hành vi đều hướng đến chủ đích của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp vận hành hoạt động, công việc có hiệu quả, đúng tiến độ và phối hợp được nhịp nhàng.

Nguyên tắc đặt lợi ích chung lên hàng đầu

Nguyên tắc này yêu cầu lợi ích của mỗi cá nhân hay đội, nhóm không được đặt cao hơn lợi ích chung của tổ chức, doanh nghiệp. Để hạn chế được xung đột lợi ích của các nhân viên thì người quản lý, lãnh đạo phải thật sự khéo léo đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề phù hợp.

Nguyên tắc về thù lao 

Thù lao là vấn đề không thể không nhắc đến khi tham gia lao động trong xã hội. Người lao động bán sức lao động của mình để nhận thù lao xứng đáng mà công sức họ bỏ ra và các nhà quản trị doanh nghiệp cũng phải được nhận lại giá trị tương xứng. Mức thù lao cần phải cân bằng và thỏa mãn nhu cầu cho cả hai bên ( nhân viên và chủ doanh nghiệp ).

Nguyên tắc kiểm soát tài chính

Kiểm soát tài chính hiệu quả còn là nền móng, cơ sở để đề ra các quyết định quan trọng, chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Để doanh nghiệp kiểm soát tài chính có hiệu quả thì cần tổng hợp, lưu trữ đầy đủ các dữ liệu tình hình về: thu chi, ngân sách,  doanh thu, lợi nhuận, công nợ,… một cách cụ thể và chi tiết.

Doanh nghiệp cần đưa ra kế hoạch và giám sát dòng tiền chặt chẽ. Lập các báo cáo tài chính thường xuyên để theo dõi và nắm được tình hình tài chính của doanh nghiệp. từ đó, doanh nghiệp kịp thời phân tích, đưa ra đánh giá và lựa chọn  những chiến lược kinh doanh phù hợp.

Nguyên tắc tập trung hóa

Nguyên tắc tập trung hóa là một điều cần thiết cho mọi tổ chức, doanh nghiệp. Vì quyền lực điều hành, chỉ thị, đưa ra quyết định nên được tập trung trong tay một số người nhất định. Nếu sự phân bố quyền lực nằm trong tay quá nhiều người thì khi đi doanh nghiệp đi vào hoạt động thì khó thống nhất theo một chỉ thị nhất định, dễ bị phân tán nguồn lực lao động và hiệu quả công việc không đạt tốt nhất.

Nguyên tắc trật tự 

Nguyên tắc này mọi người có thể hiểu là từng thành viên tham gia trong một tổ chức, doanh nghiệp cần thực hiện đúng và hoàn thành tốt trách nhiệm và vai trò của mình. Khi bạn thức hiện tốt quy tắc này thì bạn sẽ cảm nhận được vị trí của bản thân trong công ty và bạn chung tay, góp phần vào sự phát triển của công ty.  

Nguyên tắc về sự công bằng

Nguyên tắc này cần được chấp hành nghiêm túc từ trong nguyên tắc lẫn hành động ở từng cá nhân đến tổ chức, doanh nghiệp. Một doanh nghiệp thực hiện tốt tính công bằng sẽ góp phần tạo nên lòng trung thành, sự tận tâm của nhân viên đối với doanh nghiệp.

Nguyên tắc sáng kiến 

Việc sáng tạo của  mỗi một người đều thể hiện sự riêng biệt, đặc trưng của từng người. Việc bắt buộc nhân viên tuân thủ các hoạt động của doanh nghiệp theo một khuôn khổ là hành vi không nên, doanh nghiệp cần tạo môi trường thoải mái để đưa ra các ý tưởng về mảng hoạt động của mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể tham khảo các ý tưởng đó, điều này góp phần thúc đẩy sự không ngừng sáng tạo và tạo nên một doanh nghiệp đầy năng động, sáng tạo, ngày càng phát triển.

Nguyên tắc tinh thần đoàn kết

Tinh thần đoàn kết trong tổ chức, doanh nghiệp là việc thiết yếu. Tinh thần đoàn kết được thể hiện qua sự tương tác,  sự hỗ trợ, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình làm việc. Muốn thực hiện được nguyên tác này thì không chỉ dựa vào sự can thiệp của nhà quản trị mà còn phụ thuộc vào bản thân của từng người cùng hợp tác với nhau .

Thực trạng quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam

van de thuc tien lien quan quan tri doanh nghiep tai viet nam hien nay

Ở thời điểm hiện tại, thực trạng quản trị công ty ở Việt Nam vẫn chưa đưa ra các quy định pháp luật đầy đủ và chặt chẽ về quản trị công ty. Các doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam thuộc các thành phần sở hữu khác nhau như: doanh nghiệp thuộc sự quản lý nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân,… nên việc điều chỉnh dựa vào pháp luật cũng khác nhau nên các loại hình doanh nghiệp chưa được đồng nhất. Cụ thể một số điểm như sau: 

– Ban kiểm soát có vai trò, chức năng ở một số doanh nghiệp còn chưa cụ thể, rõ ràng, đôi khi chỉ mang tính chất hình thức.

– Một số hệ thống doanh nghiệp còn chưa thực hiện tốt tính minh bạch và công bố thông tin chính xác. Ví dụ như ở công ty cổ phần hóa, các nhà đầu tư của doanh nghiệp sẽ không được cung cấp thông tin cụ thể và kịp thời nên dẫn đến tính chất của công ty cổ phần hóa là khép kín và không gây hứng thú với các nhà đầu tư chiến lược tới đối với doanh nghiệp.

– Ở công ty cổ phần hóa thì vai trò của cổ đông đại diện phần vốn góp của Nhà nước bị xem nhẹ ( không rõ ràng, bị lạm dụng,…) tạo mầm móng cho các xung đột dẫn đến sự can thiệp thường xuyên của các cơ quan quản lý Nhà nước vào doanh nghiệp.

Trên đây là tổng hợp kiến thức của PowPACPlus liên quan đến quản trị doanh nghiệp là gì. Qua đó giúp bạn hiểu rõ hơn về kiến thức để quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính và lợi nhuận của công ty. Giúp chủ doanh nghiệp đặt ra được mục tiêu và chiến lược trong kinh doanh.

Viết một bình luận