Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp trong năm 2022

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp trong năm 2022 sau khi thành lập doanh nghiệp bao gồm: Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng (VAT), Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Bên cạnh đó còn có 1 số loại thuế khác nữa. Như thuế môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt… Vậy để … Đọc tiếp