Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2022

thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ, sổ hồng…) là một trong những thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp. Hồ sơ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2022 như thế nào? … Đọc tiếp