Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2022

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Câu hỏi này là sự quan tâm hàng đầu của các kế toán thuế cũng như các doanh nghiệp khi mới bước đầu bước chân vào con đường kinh doanh. Qua từng năm, luật thuế suất, mức thuế trải qua nhiều thay đổi. Trong bài viết này PowPACPlus sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề liên quan đến cách tính thuế và những quy định mới nhất về thuế suất năm 2022.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

thuế thu nhập doanh nghiệp 2022

Tên tiếng Anh của thuế thu nhập doanh nghiệp là Profit tax, đây là một loại thuế trực thu. Được tính dựa trên mức thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp hay các tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ, hàng hóa trong một kỳ tính thuế.

Đây là loại thuế trực thu hay gián thu? Đây là loại thuế trực thu, được thu trực tiếp dựa trên khoản lợi ích, khoản thu nhập của cá nhân hay của một tổ chức kinh tế. Như vậy, người nộp thuế TNDN là các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đối tượng nộp thuế TNDN

Trong luật thuế TNDN, tại điều 2 có quy định rõ về người nộp thuế TNDN là tổ chức kinh doanh, sản xuất hàng hóa, dịch vụ:

 • Những tổ chức được thành lập dựa trên Luật hợp tác xã;
 • Doanh nghiệp thành lập theo đúng quy định của pháp luật;
 • Các đơn vị, sự nghiệp được thành lập dựa trên quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật nước ngoài nhưng có cơ sở thường trú tại nước Việt Nam;
 • Những tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh khác có tạo ra thu nhập.

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp

vai tro cua thu doanh nghiep

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được sửa đổi và bổ sung nhiều lần với những chính sách mang tính thực tiễn, ứng dụng cao. Góp phần làm công cụ giúp nhà nước quản lý môi trường vĩ mô hiệu quả, áp dụng thống nhất đối với mọi thành phần kinh tế, mọi loại hình doanh nghiệp.

Tạo nên một môi trường kinh doanh làm mạnh, bình đẳng giúp nền kinh tế nước ta nhanh chóng được hòa nhập vào môi trường thế giới và khu vực.

Đảm bảo công bằng xã hội

 • Mang tính chất là loại thuế trực thu nên thuế TNDN có khả năng đảm bảo tính công bằng theo chiều dọc:
 • Với những đối tượng có thu nhập chịu thuế thấp thì mức thuế phải nộp ít.
 • Với những đối tượng có thu nhập chịu thuế cao thì mức thu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nhiều.
 • Nếu kinh việc kinh doanh của đối tượng nộp thuế không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn thì doanh nghiệp có quyền chuyển lỗ sang cho những năm kế tiếp.
 • Thu nhập của tổ chức, cá nhân phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố sản xuất trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh, sự phân hóa giàu nghèo là không thể tránh khỏi nên thuế thu nhập trong trường hợp này là một giải pháp rút ngắn được sự giàu nghèo giữa các cá nhân trong xã hội.

Đảm bảo nguồn thu đủ nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước

Nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước chính là thuế, thuế TNDN cũng giống như những loại thuế khác đều giúp nhà nước trang trải chi tiêu. Nhà nước ngày càng mở rộng đối tượng chịu thuế bao quát hết các nguồn thu nhập phát sinh. Điều kiện kinh tế nước ta ngày càng phát triển và thay đổi, việc phát sinh ra những hành vi tinh vi và phức tạp với mục đích trốn thuế ngày càng nhiều, nên chính sách thuế của Nhà nước luôn được thường xuyên thay đổi.

Công cụ giúp nhà nước quản lý vĩ mô

Thuế góp phần định hướng cho các dự án đầu tư của nhà nước thông qua hệ thống miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi về thuế suất để từ đó chuyển dịch nền kinh tế. Góp phần đảm bảo cơ cấu kinh tế hợp lý, đi đôi với những hoạt động chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của nước ta.

Chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế

Bằng chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế, nhà nước sẽ ưu tiên cho những ngành chuyển dịch phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư hơn với mục đích chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

Đánh giá được hoạt động của người nộp thuế

So sánh thuế thu nhập doanh nghiệp của những doanh nghiệp cùng ngành ở các địa phương, trong cả nước với số thuế mà doanh nghiệp phải nộp để đánh giá khái quát được tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Khi doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả thì mới phát sinh ra những khoản thuế phải nộp, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh càng lớn thì số thuế doanh nghiệp phải nộp càng cao.

Khi mức thu thuế của doanh nghiệp tăng lên theo từng năm, điều này chứng tỏ doanh nghiệp đang phát triển rất khá và ngược lại nếu mức thu thuế giảm chứng tỏ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không được đảm bảo.

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu

cach tinh thue tndn 2022

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện tại mức thuế suất TNDN áp dụng chung cho các doanh nghiệp là 20%.

20% là mức thuế suất dành cho những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Dựa vào doanh thu của doanh nghiệp năm trước để xác định doanh nghiệp có thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20% hay không.

Đối với một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác dầu khí, thăm dò, tìm kiếm khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên thì mức thu thuế là 32 – 50% tùy vào từng cơ sở kinh doanh, từng dự án.

Xem thêm:

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2022

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ bao gồm tất cả mọi khoản thu nhập của tổ chức, mọi tổ chức đều được tính giống nhau. Những khoản thu nhập chịu thuế đó không bao gồm những khoản thu nhập chịu phí theo quy định của pháp luật.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2022 chuẩn như sau:

Thuế TNDN = Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp x Doanh thu tính thuế

Với những trường hợp doanh nghiệp lập quỹ phát triển khoa học, công nghệ thì phần thu nhập trích ra quỹ sẽ được tính miễn thuế.

Thuế TNDN = Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp x (Doanh thu tính thuế – Qũy phát triển KHCN)

Trong đó:

Doanh thu tính thuế = Doanh thu chịu thuế – Các khoản chuyển lỗ – Thu nhập được miễn thuế

Doanh thu chịu thuế = Tổng doanh thu – Những chi phí được trừ

cach tinh thu tndn moi nhat 2022

Tổng doanh thu:

 • Những khoản thu nhập từ việc mua bán, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm các khoản phụ thu, trợ giá mà doanh nghiệp chưa được nhận hoặc đã được nhận giống như các nguồn doanh thu khác.
 • Doanh thu không bao gồm thuế giá trị gia tăng nếu doanh nghiệp chọn kê khai thuế bằng phương pháp khấu trừ. Nếu doanh thu bao gồm thuế GTGT thì doanh nghiệp đã dùng phương pháp trực tiếp để kê khai thuế.

Những chi phí được trừ:

 • Toàn bộ những khoản chi phí phát sinh, bao gồm cả không được trừ và được trừ.
 • Hoặc các khoản thu nhập miễn thuế TNDN theo quy định.
 • Khoản lỗ được doanh nghiệp kết chuyển để bù đắp phần lỗ. Tuy vậy, phần thu nhập còn lại vẫn phải chịu thuế suất.

Quyết toán thuế TNDN là gì?

Hoạt động của doanh nghiệp khi kê khai thuế nộp cho cơ quan thuế được gọi là khai quyết toán hay quyết toán thuế. Những hoạt động khai quyết toán bao gồm: khai khi doanh nghiệp có quyết định giải thể, chia tách, hợp nhất hay khai quyết toán năm,…

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

thoi han nop thue

Thông tư 156/2013/TT-BTC có quy định về thời hạn nộp thuế như sau:

 • Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế với những doanh nghiệp nộp hồ sơ thuế theo từng lần phát sinh.
 • Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tính từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế đối với những hồ sơ kê khai thuế theo tháng.
 • Với những hồ sơ kê khai thuế theo quý, chậm nhất là ngày thứ 30 của quý kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên trong năm dương lịch đối với những hồ sơ kê khai thuế theo năm.
 • Ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, năm dương lịch là thời hạn chậm nhất để nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, đổi chủ sở hữu thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 45 kể từ ngày doanh nghiệp tiến hành thực hiện các hoạt động trên.
 • Nếu người nộp thuế không thể kê khai thuế đúng hạn do những lý do khách quan như: tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh thì cơ quan thuế quản lý sẽ trực tiếp gia hạn cho hồ sơ kê khai thuế.

Trên đây là những thông tin trả lời cho câu hỏi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì. Luật PowPACPlus mong rằng sẽ đem đến cho bạn đọc nhiều kiến thức bổ ích về Luật doanh nghiệp.

Viết một bình luận