Tổ chức là gì? Khái niệm, đặc điểm và tầm quan trọng của tổ chức

Tổ chức là gì? Khái niệm này được hiểu theo nghĩa rất rộng, tùy vào từng lĩnh vực khác nhau trong đời sống kinh tế – văn hóa – xã hội mà sẽ có những cách giải thích đặc trưng. Để hiểu rõ hơn về khái niệm cũng như đặc điểm tổ chức, mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của PowPACPlus. 

Tìm hiểu về khái niệm tổ chức 

Tổ chức là gì cho ví dụ

khai niem va vi du ve to chuc

Tổ chức là thuật ngữ khá phức tạp, mỗi ngành khoa học hay một lĩnh vực sẽ có cách tiếp cận riêng. Cụ thể theo như kiến thức sinh học, mỗi thực thể tồn tại trong tự nhiên đều được xem là một tổ chức. Bởi chúng được tạo nên từ những bộ phận khác nhau, có sự gắn kết và tác động lẫn nhau, không ngừng vận động và biến đổi. 

Hay như trong triết học, thuật ngữ “tổ chức” sẽ được lý giải như sau: Tổ chức là cơ cấu tồn tại của sự vật. Một sự vật không thể nào tồn tại nếu không có bất kỳ sự kết nối nào. Vì vậy tổ chức chính là thuộc tính của bản thân các sự vật, nói cách khác sự vật luôn luôn tồn tại dưới dạng một tổ chức.

Theo nhân học tổ chức là một tập thể người tập hợp lại cùng thực hiện một nhiệm vụ chung nhằm đạt tới mục tiêu nào đó. Cũng theo đó các cơ quan, công ty, trường học,…là ví dụ cụ thể cho cụm từ “tổ chức” trong định nghĩa này. 

Qua đó có thể thấy mỗi lĩnh vực khác nhau sẽ có những cách giải thích riêng biệt. Tuy nhiên hiểu một cách đơn giản nhất tổ chức chính là một tập thể bao gồm rất nhiều người, cùng nhau thực hiện công việc chung nhằm hướng tới mục tiêu đã được xác định. 

Ví dụ như các tổ chức thế giới như: WHO (tiếng Anh: World Health Organization), WTO (World Trade Organization),…..

Nhiệm vụ cơ bản của tổ chức 

nhiem vu to chuc
 • Xác định những hoạt động cụ thể nhằm đạt mục tiêu chung.
 • Phân chia, tập hợp các bộ phận thành phòng ban.
 • Giao phó quyền hạn và trách nhiệm để thực hiện các hoạt động liên quan đến tổ chức.
 • Quy định các quan hệ trong tổ chức 
 • Quản lý và kiểm soát các hoạt động thuộc tổ chức 

Quy mô tổ chức là gì?

Quy mô tổ chức thực chất là mức độ rộng lớn của tổ chức đó. Điều này được xét trên hai khía cạnh phạm vị hoạt động và thẩm quyền. Bên cạnh đó còn có nhiều yếu tố khác như nguồn nhân lực, tiềm lực kinh tế, các cơ sở vật chất và kỹ thuật. 

Cơ cấu tổ chức là gì

co cau to chuc

Cơ cấu có nghĩa là hình thức tồn tại của một tổ chức, thể hiện qua cách sắp xếp theo trật tự nào đó của mỗi bộ phận thuộc tổ chức cũng như các mối quan hệ giữa chúng. Hay hiểu theo cách đơn giản hơn cơ cấu tổ chức chính là cách bố trí các bộ phận, phòng ban nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ chung của tổ chức. 

Mỗi thành phần, bộ phận thuộc tổ chức đều có vị trí riêng và vai trò nhất định. Chúng liên hệ và tác động lẫn nhau tạo nên cơ chế phù hợp để vận hành cả hệ thống.

Cơ cấu của một tổ chức phản ánh tính chất, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức đó. Bên cạnh đó nó còn tác động ngược trở lại với việc thực hiện nhiệm vụ và chức năng, xa hơn nữa là phát triển tổ chức. 

Có mấy loại tổ chức? 

Có vô số tổ chức với hình thức và quy mô hoạt động khác nhau. Tuy nhiên để phân loại chúng cũng không có gì quá khó khăn. Gồm 3 kiểu như sau: 

Tổ chức công và tổ chức tư 

su khac nhau giua to chuc cong va to chuc tu

Dựa trên cách tiếp cận khác nhau chúng ta sẽ có những cách giải thích chi tiết hơn về định nghĩa tổ chức công và tổ chức tư. Dĩ nhiên cũng sẽ có sự khác biệt.

Dựa theo chế độ sở hữu tổ chức: 

 • Tổ chức công bao gồm những tổ chức do Nhà Nước trực tiếp quản lý hoặc không có cá nhân nào cụ thể làm chủ. Chẳng hạn như bệnh viện, trường học, hay các tổ chức xã hội, đoàn thể,…
 • Ngược lại tổ chức tư sẽ có chủ sở hữu cụ thể, cũng có thể là một người hoặc một nhóm người nào đó. Như các công ty, doanh nghiệp tư nhân, bệnh viện tư, trường học dân lập,…

Dựa theo sản phẩm và dịch vụ được tạo ra: 

 • Các sản phẩm, dịch vụ thuộc tổ chức công được tạo ra mục đích phục vụ cho lợi ích cộng đồng, không cần phải có sự cạnh tranh mới có thể sử dụng. Ví dụ như cầu cống, đường xá, các công trình công cộng….
 • Tổ chức tư tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới mục đích thu lợi nhuận đem lại lợi ích cá nhân. 

Tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận 

to chuc loi nhuan phi loi nhuan

Xét theo mục tiêu hoạt động chúng ta có thể chia thành 2 kiểu tổ chức này: 

 • Tổ chức lợi nhuận dĩ nhiên được tạo ra nhằm mục đích hướng tới vấn đề sinh ra lợi nhuận. Tất cả những gì được tổ chức quan tâm chỉ xoay quanh việc làm như thế nào được tạo ra lợi nhuận. 
 • Tổ chức phi lợi nhuận ngược lại hoạt động vì cộng đồng. Lợi nhuận không phải mục tiêu mà các tổ chức này hướng đến. Thay vào đó họ chú trọng đến các hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng và xã hội. 

Tổ chức chính thức và phi chính thức 

to chuc chinh thuc va phi chinh thuc

Xét theo tính chất của mối quan hệ, tổ chức sẽ được chia như sau: 

 • Tổ chức chính thức được sự công nhận của pháp luật, hoạt động và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ dựa trên quy định của pháp luật. Mỗi thành viên trong tổ chức chính thức đều được xác định rõ ràng, cụ thể vai trò và quyền hạn.
 • Tổ chức phi chính thức sẽ không có những đặc điểm trên. Nó được hình thành chủ yếu dựa trên mối quan hệ cá nhân giữa những người trong tổ chức. Đây cũng là hình thức tổ chức phổ biến nhất hiện nay. 

Những đặc điểm của tổ chức 

dac trung to chuc

Các tổ chức tuy có sự khác biệt về mục tiêu, quy mô hoạt động cũng như nhiệm vụ và chức năng. Nhưng về cơ bản bất kỳ tổ chức nào cũng mang các yếu tố đặc trưng sau đây: 

Hoạt động với mục đích cụ thể

Dù được giải thích là tập hợp của các cá nhân, thế nhưng tổ chức không mang mục đích xuất phát từ các cá nhân đó. Thay vì vậy tổ chức sẽ có một mục tiêu chung nhất định mà các cá nhân sẽ cùng nhau hướng đến, nhằm dung hòa lợi ích của nhau. Đây cũng được xem là tính chất cơ bản cấu thành tổ chức. 

Mỗi cá nhân đều nỗ lực 

Mỗi người trong tổ chức đều giữ những vị trí và vai trò riêng biệt. Khi tham gia vào tổ chức thì mọi hành động của các cá nhân này đều hướng đến việc hoàn thành được mục đích chung. Chính vì vậy tổ chức là sự kết hợp từ những nỗ lực cá nhân để đạt được mục tiêu đã đề ra. 

Có sự quản lý chặt chẽ

Mỗi tổ chức đều là một hệ thống có cơ cấu rõ ràng và phân hóa quyền lực cụ thể. Điều này có nghĩa là sẽ có người đứng đầu điều hành, quản lý và đưa ra quyết định cuối cùng cho mỗi hoạt động của tổ chức. 

Đem đến giá trị cho cộng đồng 

Dù bất kỳ hình thức hay mục đích nào đi chăng nữa thì mỗi tổ chức đều mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội. Đó cũng có thể là sản phẩm, dịch vụ vô hình hay hữu hình. 

Đều là tổ chức mở 

Mỗi tổ chức đều cần có sự tương tác nhất định với môi trường xung quanh. Điều này giúp thu hút nguồn nhân lực, đối tác, tạo ra những giá trị cho xã hội. 

Vai trò của tổ chức trong doanh nghiệp 

vai tro to chuc

Ngày nay tổ chức có vai trò ngày càng quan trọng, can thiệp sâu sắc và ảnh hưởng đến sự phát triển và sự bền vững của doanh nghiệp. Sau đây là những chức năng chủ yếu của tổ chức: 

Giúp mọi người hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ 

Nhờ có tổ chức mà mỗi cá nhân trong doanh nghiệp hiểu rõ được vai trò của mình trong các hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó giúp họ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền hạn của bản thân để liên kết các bộ phận, phòng ban với nhau. 

Tăng sự gắn kết

Cơ cấu tổ chức bài bản giúp các thành viên trong công gắn kết với nhau cùng hướng đến mục đích chung. Đồng thời giảm thiểu những xung đột, tranh cãi khi xảy ra các vấn đề trong quá trình làm việc. 

Thúc đẩy sự cạnh tranh 

Cách điều phối, quản lý của tổ chức giúp nâng cao hiệu quả làm việc, đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng. Từ đó giúp tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp đó trên thị trường kinh doanh chung. 

Hy vọng những thông tin mà PowPACPlus đã chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ và rộng hơn về khái niệm tổ chức là gì cũng như phân loại, đặc trưng riêng của tổ chức. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức luật thú vị nhé. 

Viết một bình luận