Điều Khoản Sử Dụng

Tại https://www.powerpacplus.org/vi, quyền riêng tư của khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Thật hài lòng với powerpacplus.org. Nếu bạn tiếp tục tìm kiếm và sử dụng trang web này. Trong trường hợp đó, bạn đồng ý tuân thủ và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng, cùng với chính sách bảo mật trực tuyến của chúng tôi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này (“Tuyên bố từ chối trách nhiệm”, “Thỏa thuận”) thường là thỏa thuận giữa Powerpacplus (“Powerpacplus”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) và bạn (“Người dùng”, “bạn”). Tuyên bố từ chối trách nhiệm này mô hình hóa các khuyến nghị, điều khoản và điều kiện chung của việc sử dụng trang web www.powerpacplus.org và bất kỳ sản phẩm hoặc giải pháp nào (gọi chung là “Trang web” hoặc “Nhà cung cấp”).

  • Nội dung từ các trang nội dung của website là hoàn hảo cho thông tin chung của bạn và chỉ sử dụng. Nó có thay đổi mà không cần cảnh báo trước.
  • Tất cả chúng tôi và bất kỳ hình thức kỷ niệm ba nào đều không cung cấp bất kỳ hình thức bảo hành hoặc đảm bảo nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính hoàn chỉnh hoặc sự phù hợp của các chi tiết và thành phần được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng thông tin và các thành phần đó có thể bao gồm sự không chính xác hoặc sai lầm và chúng tôi đặc biệt loại trừ trách nhiệm về bất kỳ sự không chính xác hoặc sai lầm nào như vậy ở mức đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.
  • Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc thành phần nào trên trang web này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi sẽ không trở thành trách nhiệm pháp lý. Đây sẽ là trách nhiệm của riêng bạn để đảm bảo rằng bất kỳ loại sản phẩm, công ty hoặc thông tin nào có sẵn trên trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
  • Trang web này bao gồm tài liệu thường được sở hữu bởi hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này chứa nhưng không giới hạn ở thiết kế, kiểu dáng, giao diện, hình thức và hình ảnh. Sao chép chắc chắn bị cấm ngoài việc tuân theo bản quyền, hình thành một phần của các loại điều khoản và điều kiện này.
  • Hầu hết tất cả các nhãn hiệu được sản xuất trên trang web này, không thực sự là tài sản của hoặc đủ tiêu chuẩn đối với chủ sở hữu, đều được công nhận trên trang web. Việc sử dụng bất hợp pháp trang web này có thể làm phát sinh các vấn đề và / hoặc bị coi là một hành vi phạm tội.
  • Thỉnh thoảng, trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các loại liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn trong việc cung cấp thêm thông tin. Họ không thể biểu thị rằng mọi người xác nhận (các) trang web. Bây giờ chúng tôi không có trách nhiệm đối với thông tin của (các) trang web được kết nối.

Chấp Nhận Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm Này

Bạn công nhận rằng bạn đã tìm kiếm Tuyên bố từ chối trách nhiệm này và đồng ý với tất cả các điều khoản và trường hợp. Chỉ cần truy cập vào trang web, bạn đồng ý với việc được đảm bảo bởi Tuyên bố từ chối trách nhiệm này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo Tuyên bố từ chối trách nhiệm, bạn sẽ không được chứng nhận để sử dụng hoặc có quyền truy cập vào trang web.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Tuyên bố từ chối trách nhiệm này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nó, bạn có thể gửi email tới ppacpinfo@gmail.com